Constructietekening

Constructietekening

Nadat de constructieve berekening is gemaakt worden alle details met betrekking tot de draagstructuren van een bouw vastgelegd in een constructieve tekening ofwel de constructietekening.
 Bestektekening

Bestektekening

Als een definitief ontwerp is goedgekeurd volgt een gedetailleerde bestektekening. De bestektekening bevat alle specificaties over bouw, materialen, afmetingen en methodes van uitvoering. Een onmisnaar document om tijdens het bouwproject te kunnen sturen en begeleiden.