Constructietekening

Nadat de constructieve berekening is gemaakt worden alle details met betrekking tot de draagstructuren van een bouw vastgelegd in een constructieve tekening ofwel de constructietekening.

Snel contact