Constructie advies

Constructie advies

Kwin10 engineering is ook uw partner als het aankomt op contructieadvies. Wat is de optimale constructie voor uw gebouw? Veilgheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt maar ook kosten en budget worden meegewogen in het advies op maat.  
 Constructietekening

Constructietekening

Nadat de constructieve berekening is gemaakt worden alle details met betrekking tot de draagstructuren van een bouw vastgelegd in een constructieve tekening ofwel de constructietekening.
 Bestektekening

Bestektekening

Als een definitief ontwerp is goedgekeurd volgt een gedetailleerde bestektekening. De bestektekening bevat alle specificaties over bouw, materialen, afmetingen en methodes van uitvoering. Een onmisnaar document om tijdens het bouwproject te kunnen sturen en begeleiden.
 Bouwkundige calculatie

Bouwkundige calculatie

Wie bouwt, rekent. Bouwcalculatie, ook wel bouwberekening, helpt u met het in kaart brengen van al het cijferwerk dat bij uw bouwproject komt kijken.   Berekenen en coördineren Is alles financieel haalbaar? En hoe zit het met de constructie? Kwin10engineering…
 Bouwkundig advies

Bouwkundig advies

Bouwadvies nodig? Of het nu om één of meerdere gebouwen gaat: een bouwadviseur inschakelen voor bouwbegeleiding biedt altijd veel voordelen. Waarom? Bouwadviseurs zorgen ervoor dat u niet meer zelf aan alles hoeft te denken. Eén coördinator voor de hele bouw.…