CNC Frezen

CNC frezen is een verspanende bewerking waarbij een frees, een roterend gereedschap, door een computergestuurde machine wordt aangestuurd. De frees wordt gebruikt om materiaal weg te snijden, waardoor een vorm of patroon ontstaat.

CNC frezen wordt gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder:

Kunststofbewerking: CNC frezen is een populaire techniek voor het bewerken van kunststof, zoals polystyreen, ABS en PMMA. Kunststof is relatief goedkoop en eenvoudig te bewerken, waardoor het een populaire keuze is voor prototypes, kleinschalige productie en persoonlijke projecten.

Metaalbewerking: CNC frezen wordt ook gebruikt voor het bewerken van metaal, zoals aluminium, staal en roestvrij staal. Metaal is een sterk en duurzaam materiaal, waardoor het ideaal is voor toepassingen waaraan hoge eisen worden gesteld, zoals in de industrie en de bouw.

Andere materialen: CNC frezen kan ook worden gebruikt voor het bewerken van andere materialen, zoals hout, glas en keramiek.

De voordelen van CNC frezen zijn onder meer:
  • Hoge nauwkeurigheid: CNC frezen is een zeer nauwkeurige bewerking, waardoor complexe vormen en patronen kunnen worden gemaakt.
  • Hoge productiviteit: CNC frezen is een snelle en efficiënte manier om grote aantallen producten te produceren.
  • Verschillende materialen: CNC frezen kan worden gebruikt voor een breed scala aan materialen, waardoor het een veelzijdige bewerking is.

De kosten van CNC frezen zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de grootte en complexiteit van het werkstuk, het materiaal en de tijd die nodig is om het werkstuk te produceren. In het algemeen is CNC frezen een kosteneffectieve manier om complexe en nauwkeurige producten te produceren.

 

Hoe werkt CNC frezen?

CNC frezen wordt uitgevoerd met een computergestuurde freesmachine. De freesmachine is uitgerust met drie of meer assen, waardoor de frees in verschillende richtingen kan bewegen. De bewegingen van de frees worden aangestuurd door een computerprogramma, dat de vorm of het patroon van het werkstuk bevat.

Het computerprogramma wordt gemaakt met behulp van CAD-software (computer-aided design). CAD-software maakt het mogelijk om 3D-modellen van werkstukken te maken. Deze modellen kunnen vervolgens worden omgezet in G-code, een programmataal die door CNC-machines wordt gebruikt.

Nadat het computerprogramma is gemaakt, wordt het naar de freesmachine geüpload. De freesmachine leest het computerprogramma en gebruikt het om de frees door het werkstuk te bewegen. De frees verwijdert materiaal van het werkstuk, waardoor de gewenste vorm of het gewenste patroon ontstaat.

CNC frezen is een veelzijdige en nauwkeurige bewerking die voor een breed scala aan toepassingen wordt gebruikt. CNC frezen is een kosteneffectieve manier om complexe en nauwkeurige producten te produceren.

Snel contact